Προφίλ εταιρείας

ΑΦΜ: 123456789

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: + 30 210 123 4560

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.etairia.gr

E-MAIL: info@etaireia.gr

Δημοσίευση Ισολογισμών
  • pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
  • pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017
  • pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016